Kurzy

Organizujeme kurzy, semináre a workshopy permakultúrneho dizajnu, záhradného dizajnu, ovocinárstva, ekologickej výstavby energeticky úsporných a energeticky sebestačných budov.

Jarný kurz permakultúry - marec 2019

august 2019 – víkendové kurzy permakultúry (teória aj s praktickými ukážkami), možnosť prespať na farme v stane; strava je zabezpečená a prispôsobí sa požiadavkám (RAW strava, bylinkové čaje a káva je samozrejmosťou).  Po absolvovaní štyroch 2 dňových kurzov budú absolventi ovládať základy permakultúrneho dizajnu a etiky, budú mať základy pre návrh vlastnej permakultúrnej záhrady, hospodárstva, farmy, budú poznať alelopatické vzťahy medzi rastlinami, ako obrábať pôdu, ako kompostovať, tvoriť vyvýšené záhony, bylinkové špirály, ako využívať hospodárske zvieratá na obrábanie, hnojenie pôdy a ochranu rastlín, a kde, a kedy sa môžu o danej problematike dozvedieť viac (napr. v ďalších kurzoch naplánovaných na rok 2019. Záujemcovia sa hláste e-mailom a prosím uveďte aj preferovanú stravu