Permakultúrna farma

Pracuje sa na permakultúrnej rodinnej farme, kde bude možné si formou predaja z dvora zakúpiť produkty z hydiny, oviec, kôz, sladkovodných rýb, zeleniny a ovocia, a to aj menej známeho a exotického. Všetko v najvyššej kvalite pestované a chované organicky, trvalo udržateľným hospodárením.