Permakultúrna farma

Je možné si objednať produkty z hydiny, oviec, kôz, zeleniny a ovocia, a to aj menej známeho a exotického. Všetko v najvyššej kvalite pestované a chované organicky, trvalo udržateľným hospodárením.