Zelená architektúra

Interiérový dizajn

 • vypracovanie projektovej dokumentácie aj s vizualizáciami
 • realizácia interiérov podľa schválenej projektovej dokumentácie
 • rekonštrukcie interiérov – omietky, priečky, vodoinštalačné práce, elektroinštalácie, maľovanie, podlahy, obklady, dlažby
 • nábytok a doplnky na mieru
 • návrh a realizácia audio, video, efektové osvetlenie a nasvietenie
 • navrhovanie skladby a rozmiestnenia rastlín v interiéri
 • projekcia a realizácia vertikálnych záhrad, a to v podobe zelených stien, obrazov a deliacich priečok
 • návrh, realizácia a údržba sladkovodných a morských akvárií
 • návrh a inštalácia vodných filtračných zariadení pre úpravu pitnej a úžitkovej vody (zmäkčovanie, dezinfekcia, reverzná osmóza)
 • testovanie pitnej a úžitkovej vody na kyslosť (pH), mineralizáciu, dusičnany
 • analýza svetelných pomerov luxmetrom pre zabezpečenie hygienických a pestovateľských pomerov v priestore s návrhom riešenia prípadných nedostatkov

Výstavba a rekonštrukcia budov

 •  kompletná projekcia a realizácia rekonštrukcií a nových stavieb na kľúč
 • zabezpečenie stavebných konštrukcií, statiky, technického zariadenia budov (TZB): vykurovania, vzduchotechniky, zdravotechniky, plynofikácie a energtickej certifikácie budov; elektroinštalácií (slabo a silno prúd)
 • dokumentácia pre územné konanie
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • samotná výstavba s autorským a stavebným dozorom
 • kompletné revízne správy
 • podklady pre kolaudačné rozhodovanie 
 • vytýčenie a založenie stavby
 • výstavba hrubej stavby
 • zateplenie podlách, fasád a striech
 • zvuko-, hydro- a termo- izolácie
 • zhotovenie anhydridových poterov
 • zhotovenie omietok a stierok všetkých typov
 • obkladanie, dláždenie
 • zhotovenie sádrokartónových stropov a priečok