• Green Architecture SK, s.r.o.


Konateľ spoločnosti, záhradný a krajinný architekt, interiérový dizajnér, hlavný projektant, stavbyvedúci:

Ing. Michal Štiga
Borová 3205/31
010 07  Žilina

+421 905 930 174
michalstiga@gmail.com

Autorizovaná krajinná architektka SKA, 0051 KA a grafička:

Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.
 • IČO: 47213043
  DIČ: 2023807016
  IČ DPH: SK2023807016 • Bankové spojenie

 • IBAN: SK24 7500 0000 0040 1845 2855
  SWIFT: CEKOSKBX

  Spolupráca:
  ProRain spol. s r.o.