Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru

KONTAKTUJTE NÁS

Konateľ spoločnosti, záhradný a krajinný architekt

Ing. Michal Štiga

Autorizovaná krajinná architektka

Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.

KONTAKTUJTE NÁS

Konateľ spoločnosti, záhradný a krajinný architekt

Ing. Michal Štiga

Autorizovaná krajinná architektka

Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Green Architecture SK, s.r.o.

Borová 3205/31

010 07 Žilina

IČO: 47213043

DIČ: 2023807016

IČ DPH: SK2023807016

Bankové spojenie

IBAN: SK24 7500 0000 0040 1845 2855

SWIFT: CEKOSKBX

Spolupráca: ProRain spol. s r.o.

ATELIÉR

Mobilný, energeticky sebestačný ateliér krajinnej architektúry a urbanizmu

Karlová extravilán

038 15  Blatnica