Kontaktujte nás

Green Architecture SK, s.r.o.
Borová 3205/31
010 07   
Žilina

IČO: 47213043

DIČ: 2023807016

IČ DPH: SK2023807016

Bankové spojenie

IBAN: SK24 7500 0000 0040 1845 2855

SWIFT: CEKOSKBX

Spolupráca: ProRain spol. s r.o.

Konateľ spoločnosti, záhradný a krajinný architekt, 
stavbyvedúci:

  • Autorizovaná krajinná architektka SKA, 0051 KA:
Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.
Meno:
E-mail:
Odkaz: