Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti:

Green Architecture SK, s.r.o.
Borová 3205/31
010 07   
Žilina

IČO: 47213043

DIČ: 2023807016

IČ DPH: SK2023807016

Bankové spojenie

IBAN: SK24 7500 0000 0040 1845 2855

SWIFT: CEKOSKBX

Spolupráca: ProRain spol. s r.o.

Ateliér

Mobilný, energeticky sebestačný ateliér krajinnej architektúry a urbanizmu
Karlová extravilán
038 15  
Blatnica

Konateľ spoločnosti, záhradný a krajinný architekt, stavbyvedúci, odborne spôsobilá osoba podľa §55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vedená v zozname OSO pod číslom P-43/2020:

  • Autorizovaná krajinná architektka SKA, 0051 KA:
Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.
Meno:
E-mail:
Odkaz: