Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru

NAŠE PORTFÓLIO

Verejné priestory

Súťaže

Súkromné záhrady

 • Súkromná strechová obytná záhrada na ulici Juraja Fándliho v Žiline 
 • Súkromná rodinná záhrada v Pšurnoviciach
 • Súkromná rodinná záhrada v Žiline-Závodí
 • Súkromná terasa  v Londýne
 • Súkromná, obytná rodinná záhrada v Londýne
 • Súkromná, obytná rodinná záhrada v Londýne 
 • Súkromná rodinná záhrada v Lysici
 • Rekonštrukcia záhrady a vybudovanie jazierka s vodnou kaskádou v súkromnej rodinnej záhrade v Žiline-Závodí
 • Zimná záhrada - zbierkový skleník orchidejí, bromélií a iných exotických rastlín  v Žiline - Zádubnie
 • Súkromná, obytná rodinná záhrada obci Láb na Záhorí
 • Súkromná zdieľaná rodinná záhrada na Sibírskej ulici v Holíči na Záhorí
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Terchová – Vyšné Kamence
 • Súkromná obytná rodinná záhrada vo Veľkom Rovnom
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Dlhé Pole
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Mojš
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v Žiline
 • Súkromná rekreačná obytná záhrada v obci Motešice
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Strečno
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v mestskej časti Žilina - Bytčica
 • Súkromný strechová extenzívna záhrada obci Hôrky
 • Átrium a obytná záhrada  v Martine
 • Obytná záhrada v Martine 
 • Obytná záhrada v obci Mojš
 • Obytná mestská záhrada v Žiline
 • Obytná záhrada v obci Peklina 
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Rosina
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v mestskej časti Žilina - Zástranie
 • Súkromná obytná rodinná záhrada obytnom súbore Green Resort Hrubá Borša s priamy vstupom k jazeru
 • Obytná okrasno-úžitková rodinná záhrada v obci Horný Hričov
 • Súkromná obytná strechová záhrada na ulici Komenského v Žiline