Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru

REKONŠTRUKCIA SÍDLISKOVÉHO PRIESTORU SPARTAKOVSKÁ
TRNAVA

rekonštrukcia sídliskového priestoru Spartakovská - Trnava | greenarchitecture.sk

Vizualizácie:  kompan.com + Jakub Kovalíček